กิจกรรม

Songkarn 2019

2022-10-24

วัตถุประสงค์ของงานรดน้ำดำหัวช่วงสงกรานต์ :

  1. เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ยาวนาน
  2. เพื่อให้พนักงานพูดคุย ร่วมสนุกและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
  3. เพื่อให้พนักงานได้ขอพรจากผู้ใหญ่ เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

ย้อนกลับ