CSR

CSR 2018

2022-10-24

โครงการสานรักจากใจ ไอเซโล ทางบริษัทไอเซโล (ประเทศไทย)จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา ม้านั่ง รวมทั้งขนมและนม แก่น้องๆในโรงเรียนใกล้กับสถานประกอบการ คือ รร. หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ

Share :
facebook
Copy URL
Back