Electric Motors Parts

Electric Motors Parts

Electric Motors Parts

Electric Motors Parts ประกอบด้วยเหล็กหล่อ (Cast iron), เหล็ก (iron), เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเหล็กชุบ, อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ ที่เป็นเหล็ก (Ferrous) จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมเมื่อใช้กับ BOSELON® 103, BOSELON® 107 และ BOSELON® 507  

เช่น แบตเตอรี, อินเวอร์เตอร์, มอเตอร์ และอื่นๆ