Suspension Parts

Suspension Parts

Suspension Parts

Suspension Parts ประกอบด้วยเหล็กหล่อ(Cast iron), เหล็กกล้า (Steel) และ โลหะอื่นๆที่เป็นเหล็ก (ferrous) จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมเมื่อใช้กับ BOSELON® 103

เช่น 
ระบบช่วงล่าง (Suspensions), จานเบรก, ปั้มเบรก, ล้อ และอื่นๆ