บริการของบริษัท

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

  • ตรวจสอบปัญหาสนิมที่เกิดขึ้นโดยใช้บริการห้องทดสอบการเกิดสนิม (BTC)
  • ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ที่โรงงานผลิตของเรา
  • ทำการขายสินค้าและจัดส่งสินค้าอย่างตรงเวลา
  • คอยติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์

โครงการใหม่

เกี่ยวกับเรา

อ่านต่อ

บริการห้องวิเคราะห์

อ่านต่อ

การผลิต

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ