การผลิต

ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงของไอเซโล เราได้ออกแบบพลาสติกกันสนิม BOSELON® มาตรฐานคุณภาพระดับสูง และผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตฟิล์มจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์