ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

พลาสติก

ประเภทของพลาสติกสีใส

Size Range
Thickness
Width
Length
MAX_mm. MIN_mm. MAX_mm. MIN_mm. MAX_mm. MAX_mm.
ถุง 0.025 0.02 100 2100 100 >7000
แผ่น 0.025 0.02 100 2100 100 >7000
ม้วน 0.025 0.02 100 2100 ~ ~
TUBE ROLL 0.025 0.02 100 2100 ~ ~

ประเภทของพลาสติกสีขุ่น

Size Range
Thickness
Width
Length
MAX_mm. MIN_mm. MAX_mm. MIN_mm. MAX_mm. MAX_mm.
ถุง 0.015 0.08 80 2100 100 >7000
แผ่น 0.015 0.08 80 2100 100 >7000
ม้วน 0.015 0.08 80 2100 ~ ~
TUBE ROLL 0.015 0.08 80 2100 ~ ~