การแพค

BOSELON® is used in a wide variety of industries with entrust

Engine Parts

Engine Parts

BOSELON® 103 เหมาะในการแพคสินค้าประเภท Engine parts ชิ้นส่วนได้แก่ Connecting rod, Cylinder head, Cylinder block, Camshaft, Crankshaft และอื่นๆ

อ่านต่อ viewmore Boselon

Electric Motors Parts

Electric Motors Parts

BOSELON® 103, 107 and 507 เหมาะในการแพคสินค้าประเภท Electric Motors Parts ชิ้นส่วนได้แก่ Battery, Inverter, Motor และอื่นๆ

อ่านต่อ viewmore Boselon

Body Parts

Body Parts

BOSELON® 107 and 507 เหมาะในการแพคสินค้าประเภท Body Parts ชิ้นส่วนได้แก่ Door, Roof, Bonnet (ฝากระโปรง), Side panel และอื่นๆ

อ่านต่อ viewmore Boselon

Suspension Parts

Suspension Parts

BOSELON® 103 เหมาะในการแพคสินค้าประเภท Suspension Parts ชิ้นส่วนได้แก่ Suspensions, Brake rotors, Brake calipers, Wheels และอื่นๆ

อ่านต่อ viewmore Boselon