บริการห้องวิเคราะห์ทดสอบ

เราเน้นย้ำในการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า และร่วมพัฒนาผ่านบริการห้องทดสอบของบริษัทฯ (BTC)

บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้ง “BOSELON® Technical Center (BTC)” เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และอื่นๆ โดยการทำงานของห้องวิเคราะห์ จะเป็นการทดสอบแบบจำลองสถานการณ์การขนส่งสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งสามารถเกิดสนิมโดยการเกิดปฏิกิริยาจากความชื้นในบรรจุภัณฑ์ หรืออากาศกับโลหะ (ชิ้นส่วนรถยนต์) ในระหว่างการขนส่งสินค้า หรือการจัดเก็บสินค้าในโกดังเป็นระยะเวลานานได้

การทดสอบแบบจำลองสถาณการณ์การขนส่ง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับการขนส่งสินค้าแบบจริง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ถูกต้อง และประหยัดกว่าการทดสอบแบบขนส่งสินค้าจริง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง