ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

พลาสติกกันกระแทก

พลาสติกกันกระแทก สำหรับป้องกันการกระแทกของชิ้นงาน

คุณสมบัติ :

ลดแรงกระแทกของผลิตภัณฑ์, ยืดหยุ่น, สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

การใช้งาน :

บรรจุ หรือพันสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการกระแทก ระหว่างการขนส่ง

ประเภทของพลาสติกกันกระแทก

Size Range
MIN (mm)
MAX (mm)
Width Length Width Length
ถุง 100 100 2,600 3,200
แผ่น 100 100 2,600 3,200
ม้วน 1,000 ~ 1,600 ~